Rodzaje węgla kopalnego

Węgiel kopalny jest skałą osadową powstała w wyniku gromadzenia się i przeobrażenia szczątków roślin. Składa się on z wieli związków organicznych, nieorganicznych, mineralnych oraz z wody. W zależności od rodzaju materii roślinnej wyróżnia się różne rodzaje węgla kopalnego. Należą do nich najbardziej rozpowszechnione, powstałe ze szczątków roślin lądowych węgle humusowe, węgle liptobiolitowi będące nagromadzeniem żywiczno-woskowych składników roślin oraz powstałe z roślin wodnych węgle sapropelowe. Ze względu na zawartość pierwiastku węgla, węgle kopalne można podzielić na: węgiel kamienny, brunatny, szungit, antracyt i torf. Węglami najczęściej używanymi w gospodarstwie domowym są węgiel kamienny i brunatny.

Kategoria: Blog

węgiel kopalny

Węgiel kamienny

Węgiel kamienny jest czarny, kruchy i zwarty. Wyróżnia się jego kilka odmian, które różnią się od siebie połyskiem i twardością. Najbardziej błyszczący rodzaj nazywa się witrynem, półbłyszczący klarytem, natomiast duryn jest matowy, a fuzyn włóknisty. Charakterystycznym dla węgla kamiennego jest fakt, że pali się długo błyszczącym płomieniem. Węgiel kamienny może być wykorzystywany bezpośrednio w czasie spalania, ale również po obróbce chemicznej w celach energetycznych. Wśród procesów, którym można poddać węgiel są odgazowywanie w  wysokiej temperaturze oraz uwodnianie węgla. Produktem tych procesów są paliwa ciekłe, stałe i gazowe.

Węgiel brunatny

Węgiel brunatnych różni się od węgla kamiennego mniejszym udziałem pierwiastka węgla. Ma jasnobrunatną, przechodzącą w czerń barwę. Można podzielić go na węgiel ksylitowy zawierający strukturę drewna, węgiel ziemisty, który łatwo rozsypuje się na małe kawałki, węgiel łupkowy, który dzieli się warstwowo oraz wykazujący dużą zwięzłość węgiel twardy. Surowiec ten znalazł zastosowanie jako materiał opałowy. Ze względu na swoją budowę chemiczną, wykorzystuje się go również do poprawienia żyzności gleby.