Historia węgla jako materiału opałowego

Kategoria: Blog

Węgiel jako surowiec do ogrzewania znany jest ludziom od czasów starożytnych, choć na masową skalę dopiero w XVI wieku zaczęli używać go Anglicy. Właśnie w Anglii, materiał ten przyczynił się do rozpoczęcia rewolucji przemysłowej, która na zawsze zmieniła oblicze świata. Jak dokładnie wygląda historia węgla jako materiału opałowego?

Węgiel w starożytności

Najwcześniejsze wzmianki odnośnie wydobycia węgla i wykorzystywania go jako opału pochodzą ze wschodniej części Chin z II w. p.n.e. W Europie również był on znany od starożytności, choć nie znalazł szerszego zastosowania, głównie ze względu na powszechność drewna i przyjazny klimat. Używali go jednak przede wszystkim Rzymianie, którzy ogrzewali nim publiczne łaźnie, a także domy zamożnych mieszkańców Wiecznego Miasta.

Węgiel w średniowiecznej Anglii

Po upadku Cesarstwa Rzymskiego ludność, szczególnie w Europie, na kilka wieków zapomniała o węglu. Powrócił on do użycia w XII w., gdy rozpoczęto handel nim pomiędzy Szkocją, północną Anglią oraz Londynem (jego wydobyciem zajmowali się mnisi m.in. w miejscowościach Culross, Newbattle i Edynburgu), jednak nie służył on do celów opałowych, a do obróbki metalu. Poza tym rejonem Europy nie był on w powszechnym użyciu, dopiero kryzys energetyczny w XVI wieku przyczynił się do masowego używania węglu kamiennego, a tym samym rewolucji przemysłowej, która nadeszła w XVIII wieku.

Czarne złoto motorem rozwoju świata

W przemyśle oraz jako materiał opałowy, węgla zaczęto używać także na obszarze Pensylwanii i Wirginii, szczególnie w miarę gwałtownego rozwijania się przemysłu wraz z nadejściem XIX wieku. Właśnie wtedy, wydobycie węgla kamiennego osiągnęło 700 mln ton i stał się on powszechnie używanym surowcem (dla porównania w roku 2017 osiągnęło spektakularny poziom 5,68 mld ton). Jednak współcześnie ze względu na malejące pokłady węgla, a także ich trudniejszą dostępność, wydobycie w niektórych regionach staje się coraz mniej opłacalne. Niewątpliwie jednak w przypadku wysokiej jakości surowca, wciąż jest to dobry i efektywny materiał pod względem energetycznym.